Sunday, 5 January 2020

2020 Jan 03 RAshwathNarayan CharulataRamanujam BRSrinivas CPVyasaVittala


Vocal: Vid. RAshwathNarayan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. BRSrinivas 
Khanjari: Vid. CPVyasaVittala

Venue: Bangalore Lalitakala Parishat National College, Jayanagar (969th Program)


01 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nAta khanda chApu puranDhara dhAsa
Swaras at jaya jaya

02 marivEre gati evarammA mahilO nannu brOcuTaku Anandabhairavi CApu syAma sAstri (A)

03 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

04 kaligi yuntE gadhA kIravANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval at bAguga srI raghu, Swaras

05 bArO KrishNayyA mAND Adi KanakadhAsa

06 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...