Friday, 1 November 2019

2019 Nov 01 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh BhagyalakshmiSKrishna @ Nadasurabhi

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Morsing: Vid. BhagyalakshmiSKrishna 

Venue: Nadasurabhi

01 valachiyunna mAnini chAla nEDu (tv) amritavAhini  m.Jhampa K.Natesa Pillai

02 pallANDu pallAnDu pallayirattandu palakkOi (tpl) nATa KChapu periAlwAr (S)
swaras @ Pallandu

03 idi samayamu brOva nATakapriyA Adi mysore vAsudevAcAr (A)

04 nI vE rAkula dhanamu bEgade Adi tyAgarAja (A, N)
nereval @ tyagaraja vara hridaya nivesha

05 chalamElarA mArgahindhOla Adi tyAgarAja (S)
tyagaraja vara hridaya nivesha

06 pAhi mAm Sri vAgIshwari kalyANi Adi swAti tirunAL (A, S, T)
Swaras at pAhi mAm

07 enta Cheluvage magaLanu yAgapriya p.dAsa

08 rAga tAna pallavi  bAgEshri tiSra triputa 1 beat before samam
Ragamalika swaras... sahana.. shanmukhapriya.. nattakuranji... darbarikanada

09 tillAna darbAri kAnada

10 ugAbhOga
kaNDEna uDupiya krishna durgA m.cAPu p.dAsa

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...