Friday, 22 November 2019

2019 Nov 22 HemmigeSrivatsan TKVRamanujacharyulu AAKSharma ChamberConcert

Vocal: Vid. HemmigeSrivatsan 
Violin: Vid. TKVRamanujacharyulu 
Mridanga: Vid. Anoor AnanthaKrishna Sharma 

Venue: ChamberConcert, Girinagar, Bangalore

01 shlOka

02 pagavAri bOdhana varNa hamsaDhwani Adi patNam subrahmaNya iyer

03 raghuvara nannu marava kAmavardani Adi tyAgarAja (S)

04 brOchevArevarE srI ranjani Adi tyAgarAja (S)

05 nI Chittamu nischalamu dhanyAsi m.cApu tyAgarAja (A)

06 tatvamerugataramA garuDadhwani rUpaka tyAgarAja

07 shrInivAsa tava kharaharapriyA Adi pApanAsam sivan ( A, N, S, T)

08 kanDu dhanya nAdhe bEhAg Adi mOhanaviTTala dhAsa

09 tum bin mEri Kaun Khabhar bEhAg mIrA Bhajan

10 tillANa paras

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...