Friday, 8 November 2019

2019 Nov 08 HSVenugupal BangaloreTRaghuram AnoorAnanthakrishnaSharma SunaadAnoor MANMF

Flute: Vid.  HSVenugupal 
Violin: Vid. BangaloreTRaghuram 
Mridanga: Vid. AnoorAnanthakrishnaSharma 
Khanjari: Vid. SunaadAnoor 

Venue : MANMF

01 taruNi ninnu (varNa) kAmbOdhi Adi Fiddle Ponnuswami Pillai

02 vandisuvudAdiyali gaNanAthanA  nATa PDasa (A

03 bhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL

04 himagiri tanayE shuddhadhanyAsi muthaiah bAgavatar

05 dEva dEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL (A, N, S, T)

06 rAdhA samEtA krSNA yamunAkalyANi Adi GNB

07 vishveshwara darashana kara SindhuBhairavi swAti thirunAL

08 gItaduniku dhanasri tillAna dhanasri Adi swAti thirunAL

09 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandaradhAsa

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...