Wednesday, 6 August 2014

2014 Aug 04 Sanjay Subrahmanyan SV AG KVG @ SGBS, Unnati
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Arjun Ganesh
Khanjira : Vid KVGopalakrishna 

Venue: Unnati / SGBS 
Ocassion: Gokulashtami Celebrations

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji Adi KuppuswamyIyer

02 dEva pAlaya murAre asAvEri swAti tirunAL (O, S)

03 poomEl valarum annayE Ananda bhairavi m.chidambara bharati (A, )

04 shrI kamalambikAyA kaTAkSitOham shankarAbharaNam m.dIkshitar

05 kAdambari priyAyai kadamba mOhana tiSra tripuTa m.dIkshitar (A, N, S)

06 nagumOmu ganalEni abhEri Adhi tyAgarAja (A, N, S, T)

07 maneyoLagAdO gOvindha abhOgi Adhi puranDharadhAsa

08 rAga tAna pallavi pantuvarALi
pallavi sivakAmavarshini bhavakAma mardhini 
(chaturashra aTa 2 kalai, 4 beats after sama)

09 samayamidE rArA behAg jAvaLi paTNam subhramaNya iyer

10  UrinmEyalAvini (rAgamAlika viruttum  in bhairavi, sAlaga bhairavi, sindhubhairavi) followed by viperu vizhavum

11 akhila charAchara tirumaZhar vayyil iraivaNNin (thiruvalar maiyilaiyil) khamAs

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...