2014 Aug 14 TM Krishna HNBhaskar K ArunPrakash ChandrashekharaSharma @ Unnati


Vocal: T.M Krishna 
Violin: HN Bhaskar 
Mridanga: K Arun Prakash 
Ghata: Chandrashekhara Sharma 

Venue: Unnati Convention Centre
Occasion: Gokulashtami Celebrations / SGBS
Date: 2014 Aug 14


01 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O, N, S)

02 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma Iyer (A, T, S, T)

03 ellAm sivan seyal enrE kalyANi sudhAnanda bharati

04 srI varalakSmi srI rUpaka muttuswami dhIkshitar (A, S)

05 SrI SubramaNyAya namasthE kAmbOdhi rUpaka M.dIkshitar (A, N, )

06 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja (S)

07 varALi sAma (A)

08 nEra nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr (A )

09 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa (A)

10 vani pondhu javali kAnaDA Dharmapuri subbarayar (O)

11 nanda gOpAla mukunda yamunAkalyANi Adi m.dhIkshitar (O)

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati