Monday, 18 February 2013

2013 Feb 08 RamakrishnaMurthy KShriramkumar KArunPrakash Anirudh Atreyya RLKMSpringFestival

I was already late by 3 songs..when I entered the hall. .All I could enjoy was the cream of the concert.. as listed below

05 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar
06 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar
07 trilOka mAtA nannu brovu parAju cApu shyAma shAstri
08 kharakarapriyA AlApane followed by chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adhi thyAgarAja and tani
09 rAga tAna pUrvikalyANi nATa gauLa Arabhi varALi shrI
10 pallavi pUrvikalyANi miSra cApu rAgamAlike bEgade kApi
kanakiddaikku mOhabeshan darishanam kaNDAl kalittiru me (?)
11 Adum chidambaramo ayyan kuTTadum bEhAg gOpalakrishna bhArati
12 nInyAko ninna hangyAko RMK janjhUTi punnAgavarALi nAdanAmakriya Sindhubhairavi Adhi p.dhAsa
13 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...