Thursday, 22 August 2019

2019 Aug 22 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh AlathurRajganesh ChoudaiahMemorialHall

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjari: Vid. AlathurRajganesh 

Venue: Choudaiah Memorial Hall 

01 evarEmi bOdhana jEsinAro Emo ne (tv) sahAna aTa Patnam Subramania Iyer

02 shrI varalakshmi shrI Adi m.dhIkshithar (S)
Swaras at Sri varalakshmi

03 O rAjIvAksha Arabhi tripuTa tyAgarAja (A, S)

Swaras at pallavi

04 kaliyugadhali hari nAmava harikAmbOdhi Adi p.dAsa (A, N, S)
Nereval at japavondariyenu

05 shlOka . . vande mAtaram.. in ranjani
ranjani niranjani ranjani Adi GN bAlasubramanian

06 KANa kan Ayiram vENDum kanda karuttu nIlambari Adi Anai Ayya

07 kaddAnu vAriki tODi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
GrahabEdha into mOhana during AlApane

Nereval at kaddu tappaga


08 chinnam chiru kiLiye rAgamAlike thishra chApu subrahmaNya bhArathi

09 ugAbhOga . . .sutta nadiya kande 
kande nA udupiaya krishNa rAyana mOhana Adi p.dAsa

10 viruttum in kalyANi, kEdAragauLa, jOanpuri

11 mAlaShai kOpam oyAden nALumAyAvikAra tiruppugazh jOanpuri Adi Arunagirinathar

12 gItaduniku dhanasri tillAna Adi swAti thirunAL

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...