Sunday, 18 November 2018

2018 Nov 18 JBShruthiSagar AditiKrishnaprakash PoongulamSubramaniam LataRamachAr @ RLKMFlute: Vid. JBShruthiSagar 
Violin: Vid. AditiKrishnaprakash 
Mridanga: Vid. PoongulamSubramaniam 
Khanjari: Vid. LataRamachAr 

Organiser : Sri Rama Lalita Kala Mandira

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa O)

02 Sri mahAgaNapathiravatumAm gaULa misra cApu m.dIkshitar (A,S)

03 kumaran tAL paNindE tudi yadukulakAmbOdhi Papanasam Sivan (O)

04 bhajana sEyarAdhA dharmavathi mysore vAsudEvAchAr (A, N, S, T)

05 brOva bhAramA raghurAmA bahudAri Adi tyAgarAja (O)

06 jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmrta yamunAkalyANi m.dIkshitar (O)

07 paripUrNa chandravarNi.. pUrNachandrika.. tanjOre shankara iyer (O)

08 rAga tAna pallavi kharaharapriyA khaNDa triputa 2 beats after samam

09 manasija in bEhAg swAti thirunAL (O)

10 kanaka shaila vihAriNi punnAgavarALi Adi shyAmA shAsthry (O)

11 chinnanchirukiliyE rAgamAlika mahAkavi bhArathiyAr (O - KApi)

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja


Video Clips:
https://www.youtube.com/watch?v=7x71fAeRJHk

https://www.youtube.com/watch?v=5c6x5HS3ufU

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...