Monday, 12 November 2018

2018 Nov 11 ApoorvaAnahita MatturSrinidhi BSPrashanth AnoorSunad @ SRLKMVocal: Vid. Apoorva Vid. Anahita 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. BSPrashanth 
Khanjira: Vid. AnoorSunad

Venue: Sri Rama Lalita Kala Mandira Sabhangana

01 entO prEmathO varNa surati Adi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 Sri mahAgaNapathiravatumAm gaULa misra cApu m.dIkshitar (A, S)
Swaras at Sri mahA 

03 Ananda naTana mAduvAr thillai pUrvikalyANi nIlakanTa sivan (A, S)
Swaras at naTa mADuvAr tillai

04 gOvindana dhyAna bahu shubhakaravu sahAna Adi p.dAsa (A)

05 rAju veDale jUtAmu rArE kastUri ranga tODi rUpaka tyAgarAja

05 bAla sarasa muraLI kIravANi Adi Uttukadu Venkatasubbier (A, N, S, T)
4th of the saptaratna compositions , 
Nereval and swaras at nIla daLina ruchiratna 

06 rAga tAna pallavi nAgAnandini nandana(20Beats) eDupu 4 beats after samam
tAna rAgamAlike in kalyANavasantha, amrithavarshini, hamsadhwani
Nandana tAla 20 beats, edupu 4 beats after samam
Ragamalika in kAnaDa shaNmukhapriyA mOhana
pallavi line: nandana sOdari shankari tAmarasa vilOchani janani pAhimAm

https://youtu.be/upWT6kTcxkI

07 Paingottu malarppunnai paravaigal bhaya (tEvArm)  punnAgavarALi rUpaka sambandar

08 bhAvayAmi gOpAlabAlam yamunakalyANi khanda chApu aNNamAchArya

09 tillAna bindumAlini Chitravina N Ravikiran

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAjaNo comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...