Tuesday, 6 November 2018

2018 Nov 04 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh GGuruprasanna @ Nadasurabhi Annual Music Festival


Vocal : Sanjay Subrahmanyan
Violin : S Varadarajan
Mridanga : Neyveli Venkatesh
Khanjira : G Guruprasanna

Occasion: Nadasurabhi Annual Music Festival

01 inta parAkEla namma kuntalavarALi varna Adi Calcutta K S Krishnamurthy

02 sUryamUrtE namOstute saurAshtram c.dhruva m.dIkshitar

03 sakala bhuvana nAyaka kEdAra rUpaka p.shivan ( A,S )

04 srI vaTukanathan dEvakriya rUpaka m.dIkshitar (A, N)
neraval @ shakti sahita bhakti vihita dEva dEvakriyA

05 kaligi yunTE gadhA kIravANi Adi tyAgarAja (A, S, T)

06 jaladhi suta ramanena hi sOham sarasa (p) chalanATa Adi swAti tirunAL

07 maneyoLagAdO gOvindha abhOgi Adi purandara dAsa

08 rAga tAna pallavi harikAmbOdhi misra tripuTa 2 kaLai , 1/2 Eduppu
pallavi line :  ' nI bhaktiyuDan tODutta pAmalaikkiNaiyuNDO, subramaNya bhAratiyE'
rAgamAlika swaras in ranjani,dhanyAsi, kadanakutUhalam, kanakAngi

09 pAmAlaikkiNai uNDO harikAmbOdhi rUpaka p.shivan

10 ettanai kOTi inbam behAg SubramaniyaBharathi

11 apadUruku lOnaitinE (jAvaLi) khamAs Pattabhiramayya

12 viruttum ( UraNi manOnmaNi )  in mOhana sAvEri AbhEri bEhAg

13 karpagAmbike nI allavO bEhAg rUpaka pApanAsam sivan

14 nijagAdasa sindhubhairavi Adi Jayadeva Astapadi (24th) - started at kuru yadunandana

15 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...