Wednesday, 3 January 2018

2018 Jan 03 MalladiSuribabu BKRaghu BRSrinivas SNNarayanaMurthy @ SRLKM Sankranti Festival 2018

Vocal: Vid. MalladiSuribabu 
Violin: Vid. BKRaghu 
Mridanga: Vid. BRSrinivas 
Ghataa: Vid. SNNarayanaMurthy 

Venue / Occasion : SRLKM –  Sankranti Festival 2018

01 evari bOdhana vini abhOgi Adi patNam subramhaNya iyer (O,S)
swara @ marubAri

02 gajAnanayutham gaNEshwaram chakravAka or vEgavAhini c.Eka M dhIkshithar

03 Bhakti bichchamiyyave bhavukamagusatvika shankarAbharana rUpaka tyAgarAja (S)
swaras @ Bhakti bichchamiyyave 

04 mama HrudayE viharadayALO rItigowLa Adi mysOre vAsudEvAchArya (A, S)
swaras @ mama HrudayE 

05 shambhO mahAdEva kAmavardhini rUpaka tyAgarAja (A) 

06 Emani pogadudura shri rama ni vIravasantam Adi tyAgarAja

07 shankari nIve bEgaDe rUpaka subbarAya shAstri (A)

08 phaNipati shAyI mAm jhankAradhvani Adi tyAgarAja

09 mAti mATiki delpavalEna rAma mOhana m.cApu tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ mangaLakara rUpa

10 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi p.dAsa

11 nahire nahi shanka janasammOdini

12 Akati vELala shubhapantuvarALi Adi aNNamAchArya

13 shlOka - vyAsonaika (composed by walakahpet Venkataramana Bhagavatar @ Age 87)

14 padam surUTi - Indendu vacchitivira lanadAni endu

15 Nagavulu nijamani nammeda vogi nadiyasalu Mukhari Adi Annamacharya (tune by Voleti)

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...