Wednesday, 3 January 2018

2018 Jan 02 SampagoduVighnaraja HMSmitha TumkurRavishankar SharatKaushik @ SRLKM Sankranti Festival 2018

Vocal : Vid. SampagoduVighnaraja 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Ghata : Vid. SharatKaushik

Venue / Occasion: SRLKM Sankranti Festival 2018

01 ShlOka followed by sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 gaNapatiyE ninna bhajisuvenayya kalyANi Adi sampagODu sUryanArAyaNa bhat (O, N)
nereval @ dina dina 

03 gOvardhana girIsham hindOLa rUpaka m.dIkshitar (A, S)
swaras @ gOvardhana girIsham

04 rAvE himagiri kumAri kanci kAmAkSi varada tODi Adi syAma sAstri

05 nenaruncinAnu anniTiki nidhAnuDani nEnu nIdu mALavi Adi tyAgarAja

06 ETi janmam idihA O rAma varALi tripuTa tyAgarAja (A , N, S, T)

07 rAga tAna pallavi dEsh


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...