Saturday, 12 August 2017

2017 Aug 11 RamakrishnanMurthy HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ Unnati


Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KArunPrakash 
Khanjira: Vid. AnirudhAtreya 

Venue / Organiser: Unnati


01 sAmini rammanavE Anandabhairavi aTa shyAma shAstri (O)

02 krupa jU chutaku vElarA ChAyAtharangiNi Adhi thyAgarAja (S)
Swara at kripa juchutaku

03 nI Chittamu nischalamu dhanyAsi m.cApu tyAgaraja (A, 
Neraval at guruve nIvanu kuNTi... Guruve Ni bhartudu

04 bhAvaye hridayAravinde dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL (S)
Swara at bhOgindra shAyinam

06 shrI krishNam Bhaja mAnasa tODi Adi m.dhIkshitar (A, N, S, T) 
Neraval at pankaja daLa nayanam vaTa shayanam... guru pavanAdhisham lOkEsham
Swara at At pankaja daLa nayanam

07 haridAsulu vEDalE yamunAkalyANi Adi thyAgarAja

08 rAga tAna pallavi yadukula kAmbOdhi khaNDa tripuTa 2 kaLai edupu 5th beat after samam
alApane in nAyaki and mOhanakalyANi
pallavi Line:  ambhOja padayugaLe hare mAm pAhi yadukala
rAga mALika in nATa, kEdAra, maNirangu, mukhAri, mAnji, ?? . Sri? , ??, kApi, sindhubhairavi

09 shlOka ( shrutva guNAn) viruttum

10 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

11 shAradE karuNanidE hAmIr kalyANI chandrasekarendra Bharati swamigal

12 eppo varuvArO jOnpuri Adi gOpAla krishNa bhArathi

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...