Friday, 15 November 2013

2013 Nov 15 Malladi Brothers, HK Venkatram, Tumkur B Ravishankar, G Guruprasanna @ nAdasurabhi

Vocal Duet  : Malladi Brothers Vid Sriram Prasad and Ravikumar  
Violin         : Vid H.K.Venkatram
Mridangam  : Vid Tumkur B Ravishankar     
Khanjira     : Vid Guruprasanna                     
01 sarasijanAbha kAmbOdhi aTa varNa swAthi thirunAL (Sketch of rAga and sung as pada varNa)

02 E panikO janminchitinani nannencha valadu shri asAvEri Adi thyAgarAja (Sketch , Swara @ vAlmIkAdi)

03 shrI tuLasamma mayinta nelakonavamma dEvagAndhAri Adi thyAgarAja

04 shrI dUm durgE shiva sAmsarge chidrasavarge Shriranjani KEka m.dhIkshitar (A)

05 kOrina vara mosagumayya kOdanDa rAmapriyA rUpaka paTNam subramaNiya Iyer (A, N S) 

06 marivEre Ananda bhairavi m.cApu shyAmA shAstri

07 emi neramu nannu brOva yenta bharamu navalla shaNkarAbharaNa Adi thyAgarAja (A, N, S, T)

08 rAga tAna pallavi jaganmOhini c.tripuTa 2 kaLai 
rAgamAlika - mOhana sAvEri shaNmukhapriyA

Pallavi Line : 
Sharanagata janarkashi nannu kapave janani
karunakari kameshwari jagadishwari katyayani

09 abhayadaayakuda vani nive gati Bauliramakriya aNNammAchArya

10 sundara mUruti mukhya prANa janjhUTi Adi p.dAsa

11 dasharatha rama gOvinda nsmamu daya choodu mukhAri chApu

12 khEelati pindAnde bhagavAn sindhubhairavi Adi Sadashiva Brahmendra

13 nI nAma rUpamulaku-sourAshtra-Adhi-thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...