Friday, 29 April 2022

2022 Mar 12 Saketaraman NishanthChandran HSSudheendra SukanyaRamgopalVocal: Saketaraman 

Violin: NishanthChandran 

Mridanga: HSSudheendra 

Ghata: SukanyaRamgopal

Venue: Sri Mysore Vasudevacharya Bhavana, Mysore


01 pari pAhimAm siddhivinAyaka vakulAbharaNa Adi JCW

02 yAva kulavAdarEnu Arabhi TALA p.dAsa

03 parimaLa ranganAtham bhajEham hamIr kalyANi rUpaka m.dikshitar (A)

04 marugElara O rAghava jayanthashri Adhi tyAgarAja

05 sri chAmuNDEshwari pAlayamAm bilahari Adi mysUru vsudEvAchArya (A)

06 Innu daya bAradE kalyANavasantha K chApu p.dAsa

07 rAga tAna pallavi naLinakAnti + Tani

08 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi p.dAsa

09 dhIm tana dhIm jhaNuta dhirana bEhAg tillAna MiSra Adi Lalgudi Jayaraman

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...