Sunday, 28 November 2021

2021 November 28 Trichur Brothers HMSmitha TrichurMohan KovaiSuresh MANMF20thAnnivVocal: Vid. Trichur Brothers  

Violin: Vid. HMSmitha 

Mridang: Vid. TrichurMohan 

Ghata: Vid. KovaiSuresh

Venue / Occasion: M A Narasimhachar Foundation 20th Anniv, 

Bangalore Gayana Samaja


01 calamEla jEsEvayya (varNa) nATakuranji Adi MulaivittuRangasamiNattuvanar

02 gajavadana bEduva hamsadwani purandaradAsar (O, S)

03 sUrya mUrtE sowrAsTra chaturaSra dhruva m.dhIkshithar

04 amba paradEvathE rudrapriyA krishnaswamy ayyah (Chitteswaras, S)

swara at amba paradEvate

05 gAnamUrtE shrI krSNa gAnamUrti Adi tyAgarAja (A, S)

swara at gAnamurte

06 raghuvamsha suDhA kadhanakuthUhala Adhi patNam subrahmaNya iyer

07 rAga tAna pallavi bEhAg chaturaSra tripuTa 2 Kalai on samam

varanAsi purapatim bhaje vishwanatham

ragamalika swaras in madhuvanti, hindola, kApi

tani

07 bhaja bhaja mAnasa harim anavaratham sinDhubhairavi Adhi swAthi thirunAL (O)

08 pitham teliya marundondruteliya senjuruti gOpAlakrishna bhArati (O)

09 tIrtha viTTala kshEtra viTTala abhANG 

10 Omana tingaL KiDAvo navarOj malayALam lullaby

11 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas


Felt refreshing to attend a concert in person after a long time, and what a way to break the long hiatus. It was a wonderful concert by the brothers and looking forward to attending one more next week as a part of the Gayana Samaja Conference.


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...