Sunday, 8 January 2017

2017 Jan 06 ASMurali VishweshSwaminathan SaiShivu BhagyalakskshmiMKrishna @ RLKM Shankranti Festival

Vocal: Vid. AS Murali 
Violin: Vid. Vishwesh Swaminathan 
Mridanga: Vid. Sai Shivu 
Morsing: Vid. Bhagyalakskshmi M Krishna

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya (O)

02 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar (S)
swara @ vAtApi

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka p.dAsa

04 rAvE himagiri kumAri kanci kAmAkSi varada tODi Adi syAma sAstri (O)

05 pAlimparAvadELarA Arabhi Adi tiSra naDai Pallavi Sesha Iyer (A, S)
swara @ pAlimpa

06 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O)

07 kalayAmi hrudinanda kannaDa swAtitirunAL

08 paTTi viDuva rAdhu nA chai manjari Adi tyAgarAja

09 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ shrIkaruDagu tyAgarAja karArcita

10 iDadu padamtUkki khamAs pApanAsam sivan

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...