Tuesday, 7 July 2015

2015 Jul 05 RanjaniGayathri HMSmitha PatriSatishKumar OmkarGRago @ uttarAdiMuttVocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. OmkarGRago  


Venue: uttarAdiMutt / Chaturmasa Celebrations

01 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar  (S)

02 smaraNe ondhe sAladE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa

03 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar

04 Ipariya sobagAva dEvarali nA kANe hamsAnandi k.cApu p.dAsa (A, S)
swara @ I pariya

05 ikO namma swAmi shankarAbharaNa ChApu purandhra dhAsa (O)

06 marivEre gathi nAkevaru mALavi Adhi GNB

07 kaddnu vAriki kaddukaddani tODi Adi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ addambu

08 Adaddella oLite Aayitu pUrvikalyANi Adi p.dAsa

09 rAm ratan dhan pAyO ji maine mIra bhajan

10 abhAng bhOlAva viTTala bhatiyAr

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...