2015 Jul 05 RanjaniGayathri HMSmitha PatriSatishKumar OmkarGRago @ uttarAdiMuttVocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. OmkarGRago  


Venue: uttarAdiMutt / Chaturmasa Celebrations

01 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar  (S)

02 smaraNe ondhe sAladE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa

03 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar

04 Ipariya sobagAva dEvarali nA kANe hamsAnandi k.cApu p.dAsa (A, S)
swara @ I pariya

05 ikO namma swAmi shankarAbharaNa ChApu purandhra dhAsa (O)

06 marivEre gathi nAkevaru mALavi Adhi GNB

07 kaddnu vAriki kaddukaddani tODi Adi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ addambu

08 Adaddella oLite Aayitu pUrvikalyANi Adi p.dAsa

09 rAm ratan dhan pAyO ji maine mIra bhajan

10 abhAng bhOlAva viTTala bhatiyAr

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati