2015 Jul 03 JayanthiKumaresh GiridharUdupa PramathKiran@ kAnchanOtsava


Veena: Vid. JayanthiKumaresh 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 
drumpad: Vid. PramathKiran 

Ocassion: kAnchanOtsava


01 sAmi ninnE kOri varNa shankarAbharaNa Adhi vINa kuppier

02 panchamAtanga malahari rUpaka m.dikshitar (O, S)

03 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adhi tyAgarAja (A, S)

04 guitar experiments on vINA

05 rAga tAna pallavi pantuvarALi m.cApu (R, T, P, T)
rAgamALika swaras in kAnaDa, valaji

06 mangala madhyamAvati

Comments

Popular posts from this blog

2016 Aug 17 RamaksrishnanMurthy LRamakrishnan ManojSiva SukanyaRamgopal @ Unnati

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF